Dệt may “đói” lao động

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III năm nay. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này lại đối mặt với nỗi lo mới, đó là thiếu lao động cho sản xuất.
Dệt may “đói” lao động

Đơn hàng dồi dào, kết hợp với những lợi thế trên thị trường xuất khẩu đã giúp dệt may Việt Nam dần hồi phục. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng hơn 13%.


Tổng Công ty May 10 cần hơn 12.000 lao động, nhưng từ sau Tết Nguyên đán, khoảng 1.000 công nhân đã nghỉ việc. Trong khi, năng lực sản xuất của doanh nghiệp đạt 2 triệu sản phẩm 1 tháng. Dự kiến, lượng hàng được đặt sẵn trong quý III của công ty sẽ vượt quá năng lực sản xuất nếu doanh nghiệp không có khả năng tuyển đủ nhân sự.


"Đến hết quý I/2021, số lao động chúng tôi tuyển vào tương đương 10%, số lao động nghỉ việc cũng tương đương 10%, thậm chí là nhiều hơn", Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt cho hay.


"Hiện nay, lượng lao động dệt may nghỉ việc rất lớn. Trong khi đơn hàng thì nhiều, lao động thì thiếu", Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Vitas Vũ Đức Giang chia sẻ.


Với ngành may, công nhân sẽ cần ít nhất 6 tháng để học việc, khoảng thời gian dài nhưng mức lương lại thấp hơn với ngành nghề khác như: sản xuất điện tử hoặc cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, đặc thù công việc phải tăng ca cũng như môi trường dệt nhuộm có nhiều ảnh hưởng sức khỏe cũng là điều khiến ngành này khó hút nhân sự.


Đi kèm với mức đãi ngộ hấp dẫn, thậm chí giải pháp trước mắt đang được doanh nghiệp dệt may trong nước thực hiện là tuyển dụng lao động tay nghề thấp, kể cả không có tay nghề để vừa sản xuất, vừa đào tạo nhằm giải quyết các đơn hàng nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.


Theo chuyên gia, quan trọng hơn hết là các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng của cơ sở vật chất, đảm bảo sức khỏe cho công nhân để ngành này thu hút nhân sự trong bối cảnh dịch chuyển lao động như hiện nay; đồng thời tạo động lực để công nhân cống hiến sức lao động nhiều hơn cho doanh nghiệp.


Thứ trưởng Bộ TTTT: Với Viet Solutions thời Covid, các đội thi nên nghĩ tới việc biến đau thương thành cơ hội!


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dệt may “đói” lao động

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III năm nay. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này lại đối mặt với nỗi lo mới, đó là thiếu lao động cho sản xuất.


Det may “doi” lao dong


Nhieu doanh nghiep det may da co don hang den het quy III nam nay. Tuy nhien, nhung doanh nghiep nay lai doi mat voi noi lo moi, do la thieu lao dong cho san xuat.


Don hang doi dao, ket hop voi nhung loi the tren thi truong xuat khau da giup det may Viet Nam dan hoi phuc. Kim ngach xuat khau 4 thang dau nam tang hon 13%.


Tong Cong ty May 10 can hon 12.000 lao dong, nhung tu sau Tet Nguyen dan, khoang 1.000 cong nhan da nghi viec. Trong khi, nang luc san xuat cua doanh nghiep dat 2 trieu san pham 1 thang. Du kien, luong hang duoc dat san trong quy III cua cong ty se vuot qua nang luc san xuat neu doanh nghiep khong co kha nang tuyen du nhan su.


"Den het quy I/2021, so lao dong chung toi tuyen vao tuong duong 10%, so lao dong nghi viec cung tuong duong 10%, tham chi la nhieu hon", Tong Giam doc Tong Cong ty May 10 Than Duc Viet cho hay.


"Hien nay, luong lao dong det may nghi viec rat lon. Trong khi don hang thi nhieu, lao dong thi thieu", Chu tich Hiep hoi Det may Vitas Vu Duc Giang chia se.


Voi nganh may, cong nhan se can it nhat 6 thang de hoc viec, khoang thoi gian dai nhung muc luong lai thap hon voi nganh nghe khac nhu: san xuat dien tu hoac cung cap dich vu. Ngoai ra, dac thu cong viec phai tang ca cung nhu moi truong det nhuom co nhieu anh huong suc khoe cung la dieu khien nganh nay kho hut nhan su.


Di kem voi muc dai ngo hap dan, tham chi giai phap truoc mat dang duoc doanh nghiep det may trong nuoc thuc hien la tuyen dung lao dong tay nghe thap, ke ca khong co tay nghe de vua san xuat, vua dao tao nham giai quyet cac don hang nhung tinh hinh van khong may kha quan.


Theo chuyen gia, quan trong hon het la cac doanh nghiep can nang cao chat luong cua co so vat chat, dam bao suc khoe cho cong nhan de nganh nay thu hut nhan su trong boi canh dich chuyen lao dong nhu hien nay; dong thoi tao dong luc de cong nhan cong hien suc lao dong nhieu hon cho doanh nghiep.


Thu truong Bo TTTT: Voi Viet Solutions thoi Covid, cac doi thi nen nghi toi viec bien dau thuong thanh co hoi!


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000