Túi đựng máy ảnh da bò cao cấp Tiding

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
2.500.000₫

da bò cao cấp TIDING. 


+ Được làm từ 100% da bò. 


+ Phụ liệu bằng đồng thau cao cấp.


+ Thiết kế đẹp, đường may sắc sảo, chắc chắn.  


+ Túi chống sock phía trong màu nâu sậm, tiệp màu với túi. 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398305641_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398311125_119834434_800x800.jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398056252_119834434_790x688.jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2397131838_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394037942_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394052104_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396879387_119834434).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396882038_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396927674_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396933614_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396936453_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2397131838_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398041966_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398047358_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398056252_119834434).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305566_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305641_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398311125_119834434).jpgCập nhật: 16/11/2017 - 11:51Tình trạng: Mới
Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Chính hãng
Chất liệu: DaThông tin thêm: + Được làm từ 100% da bò.

+ Phụ liệu bằng đồng thau cao cấp.

+ Thiết kế đẹp, đường may sắc sảo, chắc chắn.

+ Túi chống sock phía trong màu nâu sậm, tiệp màu với túi.

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Túi đựng máy ảnh da bò cao cấp Tiding Túi đựng máy ảnh da bò cao cấp Tiding Product description: Túi đựng máy ảnh da bò cao cấp Tiding -

da bò cao cấp TIDING. 


+ Được làm từ 100% da bò. 


+ Phụ liệu bằng đồng thau cao cấp.


+ Thiết kế đẹp, đường may sắc sảo, chắc chắn.  


+ Túi chống sock phía trong màu nâu sậm, tiệp màu với túi. 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398305641_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398311125_119834434_800x800.jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398056252_119834434_790x688.jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2397131838_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394037942_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394052104_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396879387_119834434).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396882038_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396927674_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396933614_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396936453_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2397131838_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398041966_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398047358_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398056252_119834434).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305566_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305641_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398311125_119834434).jpgCanMuaBan 2945


Tui dung may anh da bo cao cap Tiding


da bo cao cap TIDING. 


+ Duoc lam tu 100% da bo. 


+ Phu lieu bang dong thau cao cap.


+ Thiet ke dep, duong may sac sao, chac chan.  


+ Tui chong sock phia trong mau nau sam, tiep mau voi tui. 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398305641_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398311125_119834434_800x800.jpg


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2398056252_119834434_790x688.jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20151015/2397131838_119834434_800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394037942_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2394052104_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396879387_119834434).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396882038_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396927674_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396933614_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2396936453_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2397131838_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398041966_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398047358_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398056252_119834434).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305566_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398305641_119834434).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/psCT/20150923/1980530/Tui_dung_may_anh_Da_bo_cao_cap_TIDING_(2398311125_119834434).jpgRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000